Skip to main content

Często zadawane pytania

Wybór ścieżki zawodowej często niesie ze sobą dużo pytań.

Odpowiadamy na niektóre z nich:

Czym jest EMEA Shared Service Center?

Centrum Usług Wspólnych EMEA zajmuje się wsparciem wielu biur McKinsey znajdujących się w tzw. regionie EMEA (obejmujący Europę, Bliski Wschód i Afrykę). Nasze usługi oferujemy w zakresie finansów, HR, komunikacji wizualnej oraz wsparcia asystenckiego. 

Czy praca w McKinsey wiąże się z podróżowaniem?

Ideą Centrum Usług Wspólnych EMEA jest zdalne wspieranie pracy konsultantów, co docelowo zmniejsza potrzebę podróży. Niektóre stanowiska wiążą się z koniecznością wyjazdu w celach szkoleniowych, lub umożliwiają pracę w innych lokalizacjach. W zdecydowanej większości jednak pracę wykonuje się z naszego biura w Poznaniu.

Czym jest zdalne wsparcie i na czym polega?

Oznacza to tyle, że znajdując sie w biurze w Poznaniu, wspieramy pracę konsultantów znajdujących się w różnych biurach w regionie EMEA. Większość komunikacji odbywa się poprzez e-maile, telefon lub wideokonferencje. Postęp technologiczny ułatwia ten typ pracy, czyniąc go unikatowym i cennym doświadczeniem.

Jeśli nie udało mi się dostać pracy w McKinsey za pierwszym razem, czy mogę aplikować ponownie?

Kandydat może ponownie złożyć swoją aplikację, jeśli uważa że znacząco rozwinął swoje umiejętności lub zdobył potrzebne doświadczenie.

Czy przed rozpoczęciem pracy w Centrum Usług Wspólnych ma miejsce szkolenie wprowadzające?

Tak, wszyscy nowoprzyjęci kandydaci przechodzą przez proces wdrożenia do pracy. Do każdego stanowiska wypracowany został specjalny program treningowy, składający się ze szkoleń z umiejętności technicznych, jak i tzw. "umiejętności miękkich" . Długość i zakres szkolenia zależy od wymagań danego stanowiska.

Czy wszystkie oferty pracy zawarte na tej stronie sa aktualne?

Skontaktuj się z nami w celu zdobycia informacji na temat aktualnych wolnych stanowisk.

Znajomość jakich języków obcych mógłbym wykorzystać podczas pracy w McKinsey?

Centrum Usług Wspólnych wspiera wiele biur McKinsey w regionie EMEA, co wiąże się z możliwością wykorzystania różnych języków obcych w codziennej pracy. Oficjalnym językiem McKinsey jest język angielski, stąd jego znajomość jest wymagana od wszystkich kandydatów. Szukamy też ludzi, którzy władają również innymi językami, w celu rozwoju oferowanego wsparcia dla biur McKinsey. W celu uzyskania dodatkowych informacji, skontaktuj się z nami.